Etiketlenenler ‘TMS Tedavisi’
Odaklanma Sorunu

Son yıllarda, iş adamlarının ve şirket yönetcilerinin ortak bir sorunu açığa çıkmıştır. Özellikle işe yoğunlaşama ve odaklanamama şeklinde kısaca tarif edebileceğimiz bu problem, gerek bireysel bazda önemli zararlara yol açabilirken hem de milli servetimizi de olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin kalkınıp gelişebilmesi için aklı başında, ayakları yere basan, ne istediğini bilen, mantık ve muhakeme yeteneğinin üst sınırda olduğu, zeki, girişken müteşebbislere ihtiyacı vardır. İşte, yönettiği ya da çalıştığı iş yerinde , sorunları net görememe ve dolayısıyla düzgün ve akılcı çözüm üretememe, odaklanamamanın bir sonucudur. Konuya ve ortama hakim olabilmek ve dolayısıyla mantıklı, üretken hamleler yapabilmek, o işe düzgün odaklanıp yoğunlaşma suretiyle gerçekleştirilebilir. Bugun batan ya da iflas eden firmaların hemen hemen tümünde, odaklanma kusurları nedeniyle, idarecilerin işlerine yeterli konsantre olamamasının  rol oynadığı bir gerçektir. Halbuki periyodik aralıklarla yapılan TMS uygulamaları, odaklanma ve yoğunlaşma kusurlarını ortadan kaldırabilmektedir. Yöneticiler birkaç haftada ya da ayda bir TMS uygulamasından geçtikleri taktirde hem iş verimleri ve performansları maximum ölçüde yükselmekte, hem de idare ettikleri şirketlerini, uzun vade de genel konsepti ve portföyü itibariyle çok daha ileri noktalara götürmektedirler. TMS yapılan kişilerde odaklanma ve yoğunlaşma rahatça sağlanabilmekte, insanların yeni şeyleri öğrenme ve farklı ortamlara çabuk adapte olma yetenekleri inanılmaz ölçüde gelişmektedir. Kilitlenmiş beyin fonksiyonları TMS ile çözülmekte aynı bilgisayar misali resetlenmektedir. Manyetik şoklama ile beyinde aksama gösteren tüm fonksiyonlar, yeniden reorganize olmakta, beyin işlerliği bir ahenk ve nizam dahilinde sorunsuz çalışmaya tekrar geri dönmektedir.

Nitekim Obsessif Kompulsif Bozukluklar gibi, beyini bir virus gibi saran ve insanın başka bir şey düşünemediği, bozuk plak gibi gidip gelip sürekli aynı noktaya takıldığı, takıntı hastalıklarında, uygulanan TMS seansları, insanları takıntılardan kurtarmakta ve beyini tekrar eski işleyişine kavuşturmaktadır.  Bu noktada iş adamı olsun, yönetici olsun ya da çalışan olsun, odaklanma ve yoğunlaşma sorunu yaşayan herkese, TMS tedavisini ve seanslarını öneriyoruz. Biz eminiz ki, odaklanma sorunlarınız düzeldikten sonra yaşayacağınız performans yükselmesi sonucunda elde edeceğiniz maddi kazançlar, TMS tedavisine ödeyeceğiniz mütevazi ödemeyi kat be kat aşacaktır.

 
Beyin Check Up

Beyin damar hastalıkları, epilepsi, parkinson, multipl scleroz, alzheimer, beyin tümörleri, depresyon,  baş ağrısı ve baş dönmeleri gibi çeşitli beyin hastalıkları, yıldan yıla hızla artarak çok önemli birer sağlık sorunları haline gelmiştir. Bu yüzden Dünyada ki modern tıp merkezleri ve hastaneler artık özel beyin hastalıkları üniteleri kurmaya başlamışlardır. Merkezimiz olan REEM, ülkemizde ki bu ihtiyacı bir  nebze olsun karşılamak için kendisini beyin araştırma ve check up merkezi donanımına yükseltmiştir.

Merkezimiz donanım olarak sahip olduğu, iki EEG (beyin elektrosu) ve brain amplitüd mapping (beyin haritalaması), video EEG(videolu beyin elektrosu), sinir ve kas fonksiyonlarını ölçen cihaz (EMG), beyin damar ultrasonu (transkranial doppler USG) ve TMS (transkranial manyetik stimülasyon) depresyonu tedavi eden ve beyin damarlarını açan cihazları ile ülkemizde ilk ve tek merkez olma durumundadır.

Beyin damar hastalıklarını, önce beyin damar ultrasonu ile inceleyerek nerede beyin kan akımında aksama veya tıkanıklık var ise önce orayı tesbit etmekteyiz. Bu noktada beyin tomografisi ve beyin MRI gibi tetkiklere de başvurabilmekteyiz. Daha sonra gerekirse beyin elektrosu ve beyin haritalaması tetkikleri ile beyin aktivitesini ve beyin dalgalarını da tetkik etmekteyiz. Sonrasında ise tıkalı ya da aksama olan beyin damarına TMS tedavisi uygulayarak, tablonun tedavisine geçiyoruz. TMS tedavisinin uygulandığı bölgede, beyin kan akımını arttırdığı ve o bölgenin metabolizmasını istenen düzeye getirdiğini, beyin SPECT incelemeleri ile bilmekteyiz.

REEM, beyin damar ultasonu ile aksama ya da tıkanıklık belirlenen bölgelere, TMS uygulaması yaparak, beyin hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir adım atmıştır..

Merkezimizde bir çok hastaya beyin check-up sonrası, uyguladığımız TMS programı ile yaşam kalitesinin çok arttığı ve fiziksel maluliyetlerin olabildiğince asgariye indiğini mutlulukla gözlemlemekteyiz. Hiç kuşkusuz ki, felç geçirerek yatağa bağımlı olan hastaların, kendi başlarına yürüme fonksiyonlarını kazanmaları ve günlük aktiviteleri bağımsız olarak yapabilmeleri tedavide ki en büyük hedeftir. TMS tedavisi felçli hastaların mobilize olmasında ve yaşam kalitelerinin yükselmesinde en büyük faktörlerden biri olarak tedavi literatüründe kesin olarak yerini almıştır.

TMS tedavisi, ilaçlara cevap vermeyen ya da farklı nedenlerle ilaç kullanması mahsurlu olan depresyon hastalığında da, tüm dünya da olduğu gibi merkezimizde de başarı ile uygulanmaktadır.