Etiketlenenler ‘ENMG’
Rutin EMG

Vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle izlenmesidir. Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ve kasların da bu elektriki desarjla ortaya çıkardıkları potansiyeller ölçülür.

EMG HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR

  • Sinir yaralanmaları
  • Sinir sıkışmaları
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Kol ve bacaklarda uyuşma ve yanma tarzında ki tablolar
  • Yüz felçleri
  • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Metabolik hastalıklar; Şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi)
  • Kas hastalıklarının teşhisi
  • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.
  • EMG ile sinir incelemesinde, baş, kollar, bacaklar ve beden üzerindeki çevresel sinirlerin normal fonksiyon görüp görmedikleri araştırılır. Bu yöntemde “his” ve “hareket” fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir. His sinirleri (duysal sinirler) çevreden gelen temasları hissetmemizi sağlar, dokunduğumuz bir şeyin soğuk mu sıcak mı olduğunu hissetmek gibi. Hareket sinirleri (motor sinirler) ise beyinden ya da omurilikten gelen hareket emirlerini kaslara ileterek kasların kasılmasını, böylece hareketi test eder.

Duysal sinirlere yönelik incelemelerinde sinirin bir ucundan hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı verilir, diğer ucundan ise bu potansiyel, kompüterize aygıtlar yardımıyla kayıtlanıp ekranda görülerek analiz edilir. Motor sinir incelemelerinde ise sinirin değişik yerlerinden elektrik verilip, o sinirin son bulduğu kastan ya da kaslardan kayıtlama yapılır. Böylece bir his da hareket sinirinin kesik olup olmadığı, kesik ya da kesintiye uğramışsa bunun tam mı yoksa kısmi mi olduğu anlaşılabilir. Ayrıca bu incelemeyle, sinirin iyileşip iyileşemeyeceği ya da ne kadar zaman içinde iyileşeceği, siniri tamir için ameliyat gerekip gerekmeyeceği anlaşılabilir.

EMG ile kas incelemesi ise kasların içine iğne şeklinde kayıt elektrodları sokmak yoluyla yapılır. Elektrodun sapından çıkan teller EMG aletine bağlıdır ve kasların elektriksel aktivitelerini ekranda görmemizi sağlar. İncelenen kasın sinirinin kopuk olup olmadığını, kopuk ise bunun tam mı kısmi mi olduğu hakkında fikir verir. Ayrıca, kasta anormal bir durum var ise bunun omurilikten mi, sinir kökünden mi, çevresel sinirden mi yoksa kasın kendisinden mi kaynaklandığını söyler.

EMG işlemlerinde, sinir incelemesine ENG, kas incelemesine ise EMG, ikisine birden ENMG diyenlerde vardır.

EMG SÜRESİ: EMG incelemesi, değişebilmekle birlikte yaklaşık yarım ila bir saat arasında süren bir incelemedir.

EMG ÇEKİMİNE GELİRKEN

· Hastanın aç olması gerekmez,
· Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.
· Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Hastaların rahatça kol ya da bacaklarını çekime uygun şekilde açacak durumda rahat şeyler giymeleri tavsiye olunur. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir.
· Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.

MİYASTENİK TESTLER

Kasların çabuk yorulmasıyla kendini gösteren bir hastalık olan miyasteni gravis hastalığının teşhisinde kullanılan testlerdir. Omuz ya da kol üzerinden elektrik akımı ardarda verilip kasların buna tepkisi ölçülerek yapılır.