Etiketlenenler ‘EEG Muayenesi’
Beyin Haritalaması

REEM bünyesinde kantitatif EEG, diğer adıyla beyin haritalanması tetkini de yapabilmekteyiz. Beyin haritalanması olayı lokalizasyon değeri açısından önemlidir. Hatta üç boyutlu teknikler de mevcuttur. Üç boyutlu lokalizasyon belirlemesinin, epilepsi cerrahisinde hiç kuşkusuz önemi çok büyüktür. Ancak kantitatif EEG( QEEG) her ne kadar farklı bir uygulama gibi gösterilse de normal rutin EEG den çok farklı değildir. Kantitatif EEG(QEEG) rutin EEG trasesi üzerindeki alfa, beta, teta ve delta dalgalarının bir nevi elektronik ortamda istatistiksel dökümünün yapılmasıdır.

Ayrıca kantitatif EEG’nin Transkranial Manyetik Uyarımın hangi bölgeye uygulanması konusunda da yararlı ipuçları sağlayabilirse de hangi hastalıkta, beyinin hangi bölgesinden tedavi yapılacağı bilimsel araştırmalarla az çok belli durumdadır. Son zamanlarda  neurofeedback yaklaşımları içinde  EEG teknikleri kullanılabilmektedir. Hiç şüphesiz epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini araştırma da rutin EEG teknikleri gibi kantitatif EEG’ninde yeri büyüktür. Bu nedenle merkezimiz, takibi altında ki epilepsi hastalarını, periyodik EEG muayenelerinden gerçirmek suretiyle, kullanılan ilaçların yeterlilik durumlarını da izlemektedir.